Latvijas Universitāte

Mobilā versija

Studiju maksa

12.08.2016

Studējošie ar studiju maksu studiju programmā var iepazīties savā studiju līgumā.

Studiju maksa jaunajiem studentiem tiek norādīta studiju programmas aprakstā (pamatstudijas, augstākā līmeņa studijas, doktora studijas).

 • Studējošajiem, kuri studē par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem (maksas studentiem) pēc reģistrācijas kārtējā semestra studijām, noteiktais studiju maksas maksājums jāpārskaita uz Latvijas Universitātes bankas kontu:

  Studentiem, kuri uzsāk studijas 2016./2017. akadēmiskajā gadā par personīgajiem līdzekļiem, studiju maksa par semestri jāsamaksā līdz 2016. gada 29. jūlijam.

  Rudens semestra maksājumu grafiks:

  1. maksājums līdz 30. septembrim - jābūt samaksātai 1/2 no semestra maksas;
  2. maksājums līdz 31. oktobrim - jābūt samaksātai visai semestra maksai.

  Pavasara semestra maksājumu grafiks:

  1. maksājums līdz 28. februārim - jābūt samaksātai 1/2 no semestra maksas;
  2. maksājums līdz 15. aprīlim - jābūt samaksātai visai semestra maksai.

 • Saskaņā ar “Studiju maksas atvieglojumu piemērošanas kārtību”  sekmīgiem studējošiem atsevišķos gadījumos fakultāte studiju maksu var samazināt. Uz studiju maksas samazināšanu var pretendēt arī sekmīgi studējošie I un II grupas invalīdi.

 • Valsts budžeta finansētie studenti var zaudēt budžeta finansējumu, ja viņi laikā nav nokārtojuši akadēmiskās saistības vai viņu studiju laiks pārsniedz LU Senāta noteikto ilgumu, izņemot nolikumos reglamentētos studiju pārtraukumus.